Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

makikhaki
Reposted fromrachelinajolie rachelinajolie viasohard sohard
makikhaki
nie mogę iść na imprezę , bo się prędzej, czy później schleję w trupa, więc siedzę w domu i myślę, matka umrze, ojciec umrze, wszyscy umrzemy, na pewno mam raka gardła.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromshapeless shapeless viasohard sohard
makikhaki
"Jakże mi się poszczęściło, że mam coś, co czyni pożegnania tak trudnymi."
— Kubuś Puchatek
Reposted fromi-ann i-ann viasohard sohard

March 24 2017

makikhaki
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viasohard sohard
makikhaki
9223 1762 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasohard sohard

March 22 2017

makikhaki
1483 0fa6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasohard sohard
makikhaki

March 22 2015

makikhaki
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viainnerspeaker innerspeaker

March 09 2015

makikhaki
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viainnerspeaker innerspeaker

February 02 2015

5775 54b4
Reposted fromkimik kimik viaiblameyou iblameyou

January 29 2015

makikhaki
Dopóki nie znajdziesz miłości w sobie i dla siebie, nie znajdziesz jej w żadnym człowieku. To znaczy, że dopóki nie poznasz miłości, która jest czystą formą akceptacji, dobra, uczciwości i przyjaźni w stosunku do samego siebie, to nie masz szansy na szczęśliwy związek z drugim człowiekiem. 
— Beata Pawlikowska, Jestem Bogiem podświadomości

January 24 2015

makikhaki
4005 f003
makikhaki
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje męczyć przeszłość.
makikhaki
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
makikhaki
makikhaki
makikhaki
makikhaki
9978 91e9
Reposted fromiamstrong iamstrong viayouaresonaive youaresonaive
makikhaki
2873 56f1 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viadaisies daisies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl